Munții Alpi și Munții Scandinaviei

September 24, 2016

bacalaureat-geografie-elitere

Precizați două deosebiri și o asemănare între relieful Munților Alpi și relieful Munților Scandinaviei.

Asemănare: Ambele unități de relief prezintă relief glaciar (văi și circuri glaciare, morene).

(Mai multe) Deosebiri:

Munții Alpi s-au format în timpul orogenezei alpine, în timp ce Munții Scandinaviei s-au format în timpul orogenezei caledoniene.

Munții Alpi au altitudini ridicate, de peste 4000 de metri, spre deosebire de Munții Scandinaviei, unde sunt altitudini mijlocii (>2000 de metri).

Spre deosebire de Munții Alpi, la țărmurile văilor glaciare ale Munților Scandinaviei se formează fiorduri.

Munții Alpi au culmi cu orientare radiară, pe când Munții Scandinaviei au culmi cu orientare pe direcția NE-SV.

Munții Alpi au în alcătuirea petrografică roci tinere (șisturi cristaline și roci sedimentare cutate – calcare, conglomerate, gresii), spre deosebire de Munții Scandinaviei, care sunt alcătuiți din roci vechi (șisturi verzi, granite).

*

Când am învățat pentru bac, am rezolvat foarte multe variante pentru diferite subiecte. Zilele trecute le-am găsit pe cele de la geografie și m-am gândit să postez pe eLitere o parte din răspunsuri. Acestea au fost primele. Pe mai târziu!

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *