Istoria filozofiei limbajului

March 28, 2014

Istoria filozofiei limbajuluiGeschichte der Sprachphilosophie este una dintre cele mai importante lucrări ale lui Eugeniu Coșeriu (1921 – 2002), „om de știință universal”, creatorul „lingvisticii integrale”. Cartea a apărut inițial în două volume, în 1969 și în 1972. Reprezintă de fapt transcrierea unor prelegeri ținute de Coșeriu în Tubingen, consemnate și publicate de către Rudolf Windisch și Günter Narr. S-a adus astfel – după cum punctează Eugen Munteanu în prefață – „o masivă revigorare, în lumea academică, a interesului pentru problemele speculative ale limbajului și limbilor”. Versiunea actuală a fost realizată de Jorn Albrecht.

Structurată pe 18 părți (și numeroase subcapitole), volumul acoperă întreaga perioadă începând cu Heraclit, Platon și Aristotel, continuând cu Evul Mediu și epoca Renașterii, încheind cu Iluminismul și Preromantismul (mai precis: Etienne Bonnot de Condillac, Diderot, Jean-Jacques Rousseau). Sunt prezentate punctele de vedere ale Sfântului Augustin, John Locke, Leibniz, Giambattista Vico, Christian Wolff etc. Dar toate acestea nu înainte de a fi explicată problematica filozofică în relație cu limba (filozofia limbajului „se ocupă de esența limbajului în sine”). Fiecare capitol se încheie cu un scurt rezumat și cu indicații bibliografice. Pe lângă acestea, volumul oferă o vastă bibliografie la final, lucrări fie traduse în limba română, fie direct originalul. De asemenea, fiecare parte conține scheme care facilitează înțelegerea ideilor prezentate.

Coșeriu oferă o multitudine de citate în diferite limbi (greacă, germană, engleză, franceză), la care se adaugă traducerile acestor texte (realizate fie de el însuși, fie preluate din alte ediții… sau chiar ambele variante). Avem astfel posibilitatea să intrăm noi înșine în contact direct cu sursa. Cu alte cuvinte, accentul cade „pe o hermeneutică a originarului și a autenticității”. Pe lângă aceasta, părerile fiecărui autor citat sunt introduse într-un context istoric pentru o mai bună percepere a întregului.

Istoria filozofiei limbajului este un instrument valoros pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și pentru profesori, cercetători… și orice altă persoană interesată de problematica limbajului. Este, în același timp, o sinteză, dar și un punct de plecare pentru un studiu aprofundat, fie că e vorba de filozofie și teoria limbajului, fie de lingvistică.

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *