Franța și Marea Britanie: relief

October 6, 2016

bacalaureat-geografie-elitere

Precizați o asemănare și două deosebiri între relieful celor două state: Franța și Marea Britanie.

Asemănări

În munții din ambele state este prezent relieful fluvial montan (văi înguste, pante abrupte).

Munții din ambele state prezintă estuare.

În ambele țări găsim câmpii de sedimentare (Câmpia Londrei, Câmpia Parisului).

Deosebiri

Spre deosebire de Marea Britanie, unde munții s-au format în orogenezele caledoniană și hercinică, cei din Franța s-au format în orogeneza alpină.

Spre deosebire de Marea Britanie, unde munții sunt alcătuiți din roci vechi (șisturi verzi, granite), în Franța sunt munți alcătuiți din roci noi (șisturi cristaline, gresii, calcare, conglomerate).

Spre deosebire de Marea Britanie, în munții Franței este prezent relief glaciar actual.

Spre deosebire de munții din Marea Britanie, unde sunt altitudini sub 1500m (1344m – vf Ben Nevis), în Franța sunt munți cu altitudini de peste 4500m (4807m – vf Mont Blanc).

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *