Analiza unui manual

September 1, 2015

Upstream Proficiency elitereTitlu: Upstream Proficiency C2, Student’s Book

Autori: Virginia Evans, Jenny Dooley

Editura: Express Publishing

Conţinutul manualului

Manualul Upstream este un curs general de învăţare a limbii engleze, pentru nivel liceal, clasa a XII-a. Conţinuturile răspund obiectivelor programei pentru limba engleză, evaluând şi completând achiziţiile anterioare ale elevilor. Conţinuturile sunt precise, variate şi obiective. Redau atât informaţii exacte (elemente din gramatica limbii engleze), dar oferă şi exerciţii care provoacă la discuţii în grup. Sunt prezentate texte cu trimiteri distincte, precum protecţia mediului, drepturile omului, călătorii etc, ce ajută la dezvoltarea propriei viziuni, a atitudinilor şi conduitelor morale pozitive.

Conceptele sunt explicate clar, fiind oferite şi exerciţii pentru asimilarea noilor informaţii. În ceea ce priveşte activităţile de învăţare, intervenţia profesorului nu este absolut necesară, acestea putând fi realizate de elevi şi pe cont propriu. Sunt realizate anumite conexiuni între limba engleză şi discipline precum geografie, istorie, arte etc pentru o mai bună înţelegere de către elevi a informaţiilor transmise.

Materialul prezentat în manual dezvoltă abilităţile de studiu şi de participare la un examen şi include un test complet pentru examenul CPE Cambridge, al cărui rol este de a încuraja şi motiva în procesul de învăţare a limbii engleze. Manualul este conceput conform principiilor Cadrului European de Referinţă, nivelul C2, şi este aprobat de Ministerul Educaţiei şi Tineretului pentru clasa a XII-a, L1.

Prelucrarea pedagogică

Metoda de învăţare corespunde unei concepţii pedagogice relevante, inspirându-se dintr-o pedagogie deschisă, activă. Sunt oferite informaţii exacte, pe care elevii trebuie să le cunoască, dar se oferă și suficientă autonomie în activităţile de învăţare. Regăsim deseori citate, ce trebuie să fie comentate din propriul punct de vedere, sau diferite teme de dezbatere. Acestea îndreaptă elevul şi spre alte domenii, fiind încurajate observaţiile, anchetele şi informările suplimentare.

Temele prezentate sunt variate, iar ilustraţiile sunt sugestive, sporind motivaţia elevilor şi stârnind interesul acestora pentru a învăţa mai mult. Manualul conţine exerciţii de învăţare şi de control a achiziţiilor; fiecare capitol se încheie cu un set de exerciţii recapitulative, ce acoperă tot ceea ce a fost prezentat în modulul respectiv. Tipurile de exerciţii variază în dificultate, însă nu există cerinţe prea uşoare.

Forma de organizare

Manualul conține cinci module, fiecare incluzând două unităţi de învăţare. Fiecare modul dezvoltă o anumită temă într-un mod atractiv prin intermediul ilustraţiei, a tematicii şi a modului de abordare a acesteia. Manualul dezvoltă cele patru abilităţi (vorbire, citire, scriere, ascultare) prin intermediul unor activităţi interactive, redarea unor dialoguri şi situaţii din viaţa reală şi exerciţii lexicale ce prezintă şi activează vocabularul ce include expresii uzuale, proverbe, prepoziţii şi expresii cu formă fixă, texte din surse contemporane, însoţite de exerciţii ce încurajează lectura şi dezbaterea. Fiecare unitate se încheie cu activităţi de scriere, precedate de modele și de analiza structurii unui anumit tip de text, iar fiecare modul se încheie cu o secţiune de recapitulare şi autoevaluare.

Interesul pentru învăţarea limbii engleze este stârnit şi susţinut şi prin intermediul activităţilor de cultură generală din universul anglofon şi a celor de literatură prezente în fiecare unitate.

Deşi cerinţele nu pot fi catalogate drept uşoare, limbajul este accesibil şi adaptat nivelului elevilor cărora le este destinat. La începutul fiecărui capitol este prezentat un scurt rezumat cu temele ce urmează să fie dezbătute. În introducere sunt prezentate clar obiectivele manualului, iar tabla de materii este precisă şi detaliată, fără a fi prea încărcată. La sfârşit sunt oferite explicaţii suplimentare legate de diferite noţiuni gramaticale.

Ilustrarea

Toate ilustraţiile fac trimitere, într-un fel sau altul, la conţinutul exerciţiilor, corespunzând conţinuturilor capitolelor în care apar. Calitatea paginilor şi a imaginilor poate trezi interesul elevilor. Având în vedere atât calitatea ridicată a materialului prezentat, cât şi a modului în care se prezintă manualul, costul acestuia este justificat.

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *