Tipuri de inteligenţă

January 19, 2015

tipuri de inteligenta elitereDezvoltarea diverselor tipuri de inteligenţă conform TIM

Inteligenţa muzicală poate fi dezvoltată cu destul de multă uşurinţă în timpul orelor de limbi străine (engleza, în acest caz). Exerciţiile de listening nu le sunt străine elevilor, dar, dacă facem uz de audiobooks sau de muzică, vor învăţa mai uşor şi – de ce nu? – cu mai multă plăcere. Elevii din clasa a X-a vor audia poemul The Raven al lui Edgar Allan Poe. Obiectivul este să noteze motivele poeziei menţionate, pe baza cunoştinţelor naratologice de care elevii dispun deja (teme, motive, tonalitate, ritm etc). Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul notează două motive din cinci posibile (loneliness, anguish, regret, nostalgia, madness).

Elevilor li se va cere să asculte cu atenţie înregistrarea şi să noteze în caiete motivele identificate nu doar cu ajutorul versurilor, ci şi cu suportul oferit de linia melodică şi de tonalitatea celui care recită poemul. Activând inteligenţa muzicală, copiii au avantajul de a învăţa lucruri noi cu efort minim; vor învăţa cât de importantă este legătura dintre muzică şi poezie şi cum linia melodică redă trăiri dincolo de cuvinte. Mai mult, în urma acestei audiţii, elevii au ocazia să observe modul corect în care trebuie pronunţate cuvintele şi ritmul care trebuie respectat pentru a evidenţia muzicalitatea versurilor.

Plecând de la motivele identificate, profesorul va pune la dispoziţia elevilor două sau trei melodii scurte pentru a observa legătura dintre motive şi atmosfera descrisă de muzică. Pentru o mai bună înţelegere a acestui aspect, va fi aleasă o melodie fără versuri, fie într-o tonalitate asemănătoare cu cea folosită pentru The Raven, fie complet opusă şi li se va cere elevilor să scrie un scurt text pornind de la sentimentele redate de melodia pe care o ascultă. Vom observa că motivele care vor apărea în lucrările copiilor vor fi strâns legate de atmosfera impusă de muzică.

Inteligenţa interpersonală este cel mai bine dezvoltată prin lucrul în perechi sau în echipă. Pentru clasa a XII-a, obiectivul este să evidenţieze trăsăturile cheie ale personajelor dintr-un text dat (Jane Eyre, de Charlotte Brontë), pe baza cunoştinţelor naratologice ale elevilor. Nu putem vorbi neapărat despre un număr maxim de caracteristici ale personajelor, dar obiectivul poate fi considerat atins la nivel minim dacă sunt evidenţiate două trăsături de caracter.

Presupunând că elevii sunt familiarizaţi cu romanul Jane Eyre,aceştia vor fi împărţiţi în grupuri (câte patru sau cinci membri fiecare) şi vor avea sarcina să scrie câte o poveste scurtă ce ar putea fi privită ca un alt epilog sau începutul unui volum doi. Personajele sunt aceleaşi din textul original, dar vor fi puse în situaţii diferite. Fiecare elev va avea o sarcină diferită (deşi atenţia e îndreptată în special asupra personajelor, nu trebuie să le scape din vedere aspecte precum firul narativ sau decorul), dar cheia succesului va sta într-o bună comunicare şi întrajutorare. Astfel, atât elevii introvertiţi, cât şi cei extrovertiţi vor participa activ la realizarea proiectului, vor învăţa să-şi expună punctul de vedere, dar să şi asculte.

Pentru a întări legăturile ce se formează între membrii echipelor, în momentul în care poveştile sunt pregătite, o parte dintre acestea vor fi puse în scenă. Jocul de rol îi va ajuta pe elevi nu doar să citească despre personaje, ci să le şi vadă. Trăsăturile de caracter desprinse din textul original şi dezvoltate în propriile creaţii vor fi acum reflectate prin jocul „actorilor”. Vor învăţa astfel că un personaj nu este descris doar prin intermediul cuvintelor, ci şi al faptelor sale. Că uneori acţiunile-i sunt dictate de o singură trăsăstură cheie… iar alteori este atât de complex încât un joc de rol surprinde doar o mică parte din ce are de oferit, doar sugerând că lumea lui interioară este mult mai bogată.

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

4 Responses to Tipuri de inteligenţă

 1. Vlad-Ovidiu Adam on January 19, 2015 at 2:07 pm

  Interesting article. Have a feeling you’re going to be a splendid teacher, if that’s what you’re aiming for. Dream big and don’t give up

  • Elena Atudosiei on January 19, 2015 at 9:01 pm

   That’s the plan. Well, one of them 🙂 Don’t give up and do your best!

 2. Alina Andreea Catarau on January 19, 2015 at 5:03 pm

  Elena, îmi place planul tău de lecție, este inedit și cred că i-ar face pe adolescenți să se apropie mai mult de literatură. Good luck with this idea! 🙂

  • Elena Atudosiei on January 19, 2015 at 6:25 pm

   Când mă întorc la clasă, voi avea grijă să-mi pun ideile în practică. Thank you! 🙂

Leave a Reply to Elena Atudosiei Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *