Posts Tagged ‘ lucian blaga ’

Liniște

March 6, 2017
Liniște

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună. În piept mi s-a trezit un glas străin şi-un cântec cântă-n mine-un dor, ce nu-i al meu. Se spune, că strămoşii, cari au murit fără de vreme cu sânge tânăr încă-n vine, cu patimi mari în sânge, cu soare […]

Tags: , , , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Flori de mac

August 8, 2015
Flori de mac

În frunza de cucută amară îmi fluier bucuriile-şi-o neînţeleasă teamă de moarte mă pătrunde, cum vă privesc pe malul mării de secară, flori de mac. Aş vrea să vă cuprind, că, nu ştiu cum, petalele ce le purtaţi îmi par urzite din spuma roşie a unui cald şi-nflăcărat amurg de vară. Aş vrea să vă […]

Tags: , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Iubire

May 28, 2015
Iubire

Iubeşti – când ulciorul de-aramă se umple pe rând, de la sine aproape, de flori şi de toamnă, de foc, de-anotimpul din vine. Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori, unde nu ajung sorii, te-avânţi […]

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Către cititori

March 26, 2015
Către cititori

Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu stupi. Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. – De unde să-ncep? Credeţi-mă, credeţi-mă, despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui, despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului, despre cerul spre care […]

Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Leagănul

December 18, 2014
Leagănul

Eram așa de obosit și sufeream. Eu cred ca sufeream de prea mult suflet. Pe dealuri zorile își deschideau pleoapele și ochii înroșiți de neodihnă. Pierdut – m-am întrebat: Soare, cum mai simți nebuna bucurie de-a răsări? Și-n dimineața-aceea fără somn cum colindam cu pași de plumb într-un ungher ascuns am dat de-un leagăn. Păianjenii-și […]

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Dorul

December 18, 2014
Dorul

Setos îţi beau mirasma şi-ţi cuprind obrajii cu palmele-amândouă, cum cuprinzi în suflet o minune. Ne arde-apropierea, ochi în ochi cum stăm. Şi totuşi tu-mi şopteşti: “Mi-aşa de dor de tine! ” Aşa de tainic tu mi-o spui şi dornic, parc-aş fi pribeag pe-un alt pământ. Femeie, ce mare porţi în inimă şi cine eşti? […]

Tags: , , , , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Sufletul satului

May 20, 2014
Sufletul satului

Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet, şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, ci adânc în pământ undeva. Aici se vindecă setea de mântuire şi dacă ţi-ai sângerat picioarele te aşezi pe un podmol de […]

Tags: , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Somnul

May 1, 2014
Somnul

Motto: „Viața – o plimbare spre somn” (Lucian Blaga) Când noaptea își aruncă mantia cernită peste cer, eu îmi leg hamacul din mătase argintie de patru stele ospitaliere, care mă vor păzi de coșmaruri. În legănarea domoală și adormitoare a unor mâini invizibile de mamă iubitoare, meditez la trecut, prezent și viitor, până când încep […]

Tags: , , , , ,
Posted in Poezii | No Comments »

Asfinţit marin

April 21, 2014
Asfinţit marin

Piere în jocul luminilor saltul de-amurg al delfinilor. Valul acopere numele scrise-n nisipuri, şi urmele. Soarele, lacrima Domnului, cade în mările somnului. Ziua se curmă, şi veştile. Umbra măreşte poveştile. Steaua te-atinge cu genele. Mult tălmăceşti toate semnele. Ah, pentru tine sunt largile vremi? Pentru tine catargele? O, aventura, şi apele! Inimă, strânge pleoapele! by Lucian […]

Tags: , , ,
Posted in Poezii | No Comments »