Pedeapsa

September 11, 2015

pedeapsa elitere

Precizaţi eficienţa utilizării pedepsei în menţinerea disciplinei în clasă. Argumentaţi răspunsul.

Pentru păstrarea disciplinei în clasă este necesar să fie impus un set de reguli (transparente, negociate cu elevii şi formulate în mod pozitiv). Fiecare regulă încălcată atrage după sine un avertisment (la prima abatere, mai ales dacă fapta nu e gravă) şi apoi pedeapsa. Elevii trebuie să ştie clar pentru ce sunt pedepsiţi. Deşi nu se întâmplă aşa tot timpul, profesorul ar trebui să comunice pedeapsa între patru ochi, nu de faţă cu colegii. Se urmăreşte în primul rând corectarea comportamentului elevului.

Este absolut normal ca acesta să fie pedepsit în momentul în care se abate de la regulile stabilite, dar această pedeapsă nu trebuie să fie aplicată vreodată într-un moment de furie. De asemenea, folosirea prea frecventă a pedepselor va duce la instaurarea unei atmosfere apăsătoare, represive în clasă, ceea ce-i va face pe elevi să se îndepărteze de profesor şi să nu mai apeleze la el pentru ajutor.

Putem vorbi despre mai multe feluri de pedepse: fizice, verbale, morale, izolarea elevului, scăderea notei la purtare etc. Dintre acestea, cea mai dăunătoare pentru elev (pentru copii şi adolescenţi) este pedeapsa fizică, un lucru care ar trebui înţeles atât de profesori, cât şi de părinţi (aceştia neconştientizând urmările nefaste pe care le vor suporta copiii). Copiii urmează de cele mai multe ori modele – negative şi pozitive – de acasă şi de la şcoală. Deci ce vor învăţa dacă vor fi bătuţi? Că e în regulă să fii violent, să nu te poţi controla, să abuzezi de puterea fizică; şi obiceiul va fi continuat pentru încă o generaţie, fără nici o urmă de disciplină (sau doar cu o iluzie a acesteia, ce acoperă de fapt frica).

Elevul trebuie să fie disciplinat, dar de la a-l pedepsi pentru a-l face să înţeleagă de ce nu e bine ce a făcut (şi pentru a-l îndruma pe drumul spre maturitate), până la folosirea exagerată a pedepselor de orice natură (care au drept consecinţă scăderea încrederii, a stimei de sine şi a adoptării unui comportament agresiv) e cale destul de lungă. Atât părinţii cât şi profesorii trebuie să aibă în vedere aceste aspecte pentru a nu se ajunge la cazurile nedorite menţionate mai sus.

Image source: Classroom Management

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *