Feedback

August 14, 2015

feedback elitere

Identificaţi cinci modalităţi concrete prin intermediul cărora se poate obţine feedback-ul clasei de elevi. Descrieţi-le pe scurt.

Știm foarte bine cât de important este să oferim elevilor feedback, la cursuri şi seminarii punându-se accent pe faptul că lipsa feedback-ului este feedback negativ (dacă e să ne gândim la propria noastră experienţă ca elevi, vom observa că aşa este). Însă elevii nu trebuie doar să primească feedback, ci să îl şi ofere.

Una dintre modalităţile cele mai sigure şi eficiente prin care poate fi obţinut este ca elevilor să li se ceară să rezolve anumite cerinţe (scurte, la obiect) după ce profesorul a explicat noţiunea teoretică. Nu este indicată utilizarea întrebării aţi înţeles? deoarece elevii vor avea tendinţa să răspundă cu un simplu da, chiar dacă au nelămuriri. De exemplu, dacă predăm noţiuni de fonetică la clasa a V-a, vom vorbi mai întâi elevilor despre diftong, triftong şi hiat. Profesorul explică pe rând aceste noţiuni, oferă două sau trei exemple şi apoi le cere elevilor să vină cu propriile exemplificări. Astfel ni se oferă o viziune clară asupra nivelului clasei şi putem aduce noi explicaţii dacă elevii întâmpină dificultăţi.

Dincolo de ce spun elevii, trebuie observat comportamentul lor şi limbajul corpului. Dacă ştim să citim aceste semnale, şi de multe ori sunt mai mult decât evidente, vom şti dacă elevii noştri au înţeles despre ce le vorbim, dacă sunt interesaţi de subiect sau dacă, din contră, sunt plictisiţi şi prezenţi în clasă doar cu trupul, gândurile fiind în altă parte. Dacă avem de-a face cu situaţia din urmă, trebuie să fim pregătiţi să schimbăm strategia şi să adaptăm activităţile astfel încât să le captăm interesul.

Strâns legate de modalitatea menţionată mai sus sunt activităţile în grup. Elevii au şansa să-şi exprime punctul de vedere şi să aducă argumente pentru a-l susţine. Va fi creată o atmosferă de competitivitate între echipe, care va stimula procesul de învăţare, dar şi de cooperare între membrii aceleiaşi echipe, cu acelaşi rezultat pozitiv. Vom avea o imagine asupra (dez)interesului elevilor şi vom putea stabili strategii eficiente pentru lecţiile următoare.

Discuţia one-on-one a profesorului cu elevul, departe de ochii colegilor, este cu mult mai eficientă în obţinerea feedback-ului decât dacă am încerca să obţinem o părere colectivă. În discuţiile particulare sunt şanse mai mari ca elevul să ceară ajutor sau să-şi exprime propriul punct de vedere, mulţumirile şi nemulţumirile; toate acestea departe de influenţa colegilor. Elevul va fi mai deschis şi îi va fi mai uşor să vorbească despre propriile nevoi.

O altă modalitate de a obţine feedback din partea elevilor este ca aceştia să primească un chestionar pe care să-l completeze individual, cu privire la modul în care se desfăşoară orele. Profesorului îi va fi mai uşor apoi să aleagă strategiile cele mai potrivite pentru fiecare clasă în parte.

În fine, pe lângă toate acestea, un feedback relevant poate fi obţinut şi dacă elevii primesc teste de evaluare pentru care nu vor primi note. Rezultatele vor fi păstrate de către profesor şi folosite pentru a identifica punctele tari şi slabe ale elevilor, dar nu vor fi trecute în catalog.

by Elena Atudosiei

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *